Akka.NET: Instalacja i obowiązkowy “Hello world”

Posted on Tue 06 December 2016 in .NET

Jakiś czas temu pisałem na temat aktor model z perspektywy pracy z nim. Osoby, które spotykają się z tym tematem po raz pierwszy odsyłam do poprzedniego posta. W tej serii mam zamiar przedstawić Wam Akka.NET, czy port aktor modelu prosto z JVM. Zabawę zaczniemy od prostego “Hello world”. W późniejszym czasie stworzymy w Akka nowy projekt konsolowy. Instalacja Akka w konsoli Package Manager wygląda następująco:

Install-Package akka

Jak wszystko zrobiliśmy poprawnie to powinniśmy mieć zainstalowaną w projekcie bibliotekę Akka i jej zależności. Zaczniemy nieco od tyłu, ponieważ zdefiniujemy wiadomość, którą nasz pierwszy aktor otrzyma:

public class HelloWorldMsg
{
  public string Message { get; private set; }

  public HelloWorldMsg(string message)
  {
    Message = message;
  }
}

Tak skonstruowany komunikat powinien spełniać założenie o niezmienności wiadomości. Istnieje jeszcze jeden sposób napisania obiektu readonly, ale na razie taka forma powinna nam wystarczyć. Przejdźmy teraz do setupu aktora, który będzie odbierał nasze wiadomości. Akka posiada 3 typy podstawowe dla aktorów: ReceiveActor, TypedActor, UntypedActor. Do naszego “Hello world” użyjemy ReceiveActor :

public class HelloWorldActor : ReceiveActor
{

  public HelloWorldActor()
  {
    Receive<HelloWorldMsg>(msg => Console.WriteLine(msg.Message));
  }
}

Każdy aktor w systemie musi dziedziczyć po jednym z dwóch wymienionych wyżej typów. Receive działa w taki sposób, iż rejestrujemy za pomocą generycznej funkcji Receive(Action handler) typ wiadomości i reakcję na to kiedy dany typ przyjdzie do aktora. W naszym przypadku jest to wypisanie na ekran konsoli tego co przyszło w property Message w naszej powitalnej wiadomości. Aby skorzystać z naszego przygotowanego aktora należy skonstruować funkcję main w następujący sposób:

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var system = ActorSystem.Create("TutorialSystem");

    var actor = system.ActorOf<HelloWorldAcxtor>("HelloActor");

    actor.Tell(new HelloWorldMsg("Hello actor system world"));

    Console.ReadKey();
  }
}

Jeżeli wszytko poszło zgodnie z planem to powinniśmy otrzymać w naszej konsoli wypisane "Hello actor system world". W tym pierwszym wprowadzającym poście to na tyle. W kolejnym zajmiemy się możliwościami komunikacji z aktorami oraz tworzeniem nieco większej ich liczby.