Czy wiesz co robi za Ciebie kompilator?: Funkcje lambda

Posted on Mon 24 October 2016 in .NET

Cześć, kiedyś ludzie mówili mi, że nie należy wkładać palców między drzwi, bo może zaboleć. Niestety jakoś tak wychodzi, że jestem ciekawy jak działa to z czym pracuję, więc zacząłem się nieco przyglądać jak wygląda .NET pod maską i nawet mi się spodobało. Na pierwszy ogień pójdą dziś funkcje lambda w C# i to co kompilator sprytnie dodaje za programistę. Rozpatrzmy zatem oto taki prosty kodzik:

class Person
{
  public string Name { get; set; }
  public string Surname { get; set; }
}

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var list = new List<Person>();
    list.Add(new Person { Name = "John", Surname = "Doe" });

    var result = list.Where(x => x.Surname == "Doe");
  }
}

Po skompilowaniu w konfiguracji Debug zdekompilowaniu ILSpy otrzymamy coś takiego:

class Program
{
  [CompilerGenerated]
  [Serializable]
  private sealed class <>c
  {
    public static readonly Program.<>c <>9 = new Program.<>c();

    public static Func<Person, bool> <>9__0_0;

    internal bool <Main>b__0_0(Person x)
    {
      return x.Surname == "Doe";
    }
  }

  private static void Main(string[] args)
  {
    IEnumerable<Person> arg_4B_0 = new List<Person>
    {
      new Person
      {
        Name = "John",
        Surname = "Doe"
      }
    };
    Func<Person, bool> arg_4B_1;
    if ((arg_4B_1 = Program.<>c.<>9__0_0) == null)
    {
      arg_4B_1 = (Program.<>c.<>9__0_0 = new Func<Person, bool>(Program.<>c.<>9.<Main>b__0_0));
    }
    IEnumerable<Person> result = arg_4B_0.Where(arg_4B_1);
  }
}

Jak można zauważyć funktory w C# generują dodatkowe klasy, które implementują funkcję lambda zapisaną przez nas w listingu pierwszym. Do tego odkrycia doszedłem w sumie przez przypadek. Pewnie taka implementacja jest jak najbardziej ok, nie mniej jednak warto wiedzieć jak kod wygląda po kompilacji. W powyższym przypadku kod skompilowany w konfiguracji Release niewiele się różni, więc nie ma sensu pokazywanie go. Powyższy przykład zmotywował mnie do poszukania większej ilości przykładów, więc jeśli coś znajdę to niezwłocznie opublikuję. A tym czasem życzę miłej lektury i do następnego razu.